آیا می دانید : پلاک طلا اسم زنانه و مردانه فقط شامل گردنبند نمی شود ؟

به دلیل استقبال زیاد از پلاک اسم، طلا سازان امروزه پلاک طلا اسم را به اسم های خانم و اسم آقایان می سازند .تصور بیشتر افراد از پلاک طلا اسم تنها گردنبند است در صورتی که از پلاک طلا اسم می توان هم برای گردن بند و یا دستبند طلا ، انگشتر طلا، گوشواره طلا استفاده کرد

ادامه مطالعه