آیا رنگ های دیگر پلاک طلا اسم را می شناسید ؟

برای همه گاهی اوقات اتفاق می افتد که از رنگ های تکراری خسته می شوند .آیا شما هم از رنگ زرد طلا خسته شده اید ؟آیا رنگ های دیگر پلاک طلا اسم را می شناسید ؟
همان طور که می دانیم رنگ طلا بسیار زرد و درخشنده و بسیار نرم می باشد به طوری که در برابر ضربه و فشار به راحتی خم می شود بنابراین طلا سازان برای افزایش مقاوت طلا ، این فلز را با سایر آلیاژها ترکیب می کنند و رنگ طلا با توجه به آلیاژی که با آن ترکیب شده است بستگی دارد.

ادامه مطالعه