تنوع رنگی طلا در ساخت و جذابیت های آن

رنگ اصلی طلای خالص رنگ زرد است که با ترکیب آلیاژ های مختلف می توان طلا با رنگ زرد کم رنگ، قرمز و حتی سبز تولید کرد این صنعت یکی از صنایع بسیار جذاب و نو ظهور و مورد توجه در چند سال اخیر می باشد

ادامه مطالعه