مقالات

صنعت طلا و جواهر و ساخت و تولید زیور آلات

صنعت طلا و جواهر و ساخت و تولید زیور آلاتReviewed by مدیریت سایت on Jun 16Rating:

ز آنجائيكه كشور ايـران از لـحاظ جغرافيايي بر روي كمربند معدني جهان قـرار دارد و از ذخائــر عظيم فلـزات وكاني هاي با ارزش برخــوردار است.

از آنجائیكه كشور ایـران از لـحاظ جغرافیایی بر روی كمربند معدنی جهان قـرار دارد و از ذخائــر عظیم فلـزات وكانی های با ارزش برخــوردار است. بنابر این از نقـطه نظر تاریــخی همین موضوع موجبـات گسترش دانش وصنعت فلز كاری از ایـــران به سایــر منــاطق جهــان رافراهم ساخته ، بطوری كــه ساكنین مصر، بابل، هندوجیحون باتمام پیشرفتهایی كه در عصر خود داشتند نتوانستند در این زمینه بر ایرانیان پیشی بگیرند. صنعت طلا و جواهر و ساخت وتولید زیور آلات و مصنوعات فلزات قیمتی ایـران در این رابطه سرآمد كشورهای جهان است .آثار هنری بسیار ارزشمند وگرانبها ئی كه امروزه مــوزه های معتبر داخلی وخارجی ومجموعه های خصوصی كلكسیونر های معروف دنیا رادر سراسر جهان كلكسیونر های معروف دنیا رادر سراسر جهان زینت بخشیده است بیانگر این حقیقت میباشد كه طلا و جواهرسازان ایرانی در ادوار مختلف تاریخی چه پیش از اسلام و چه بعد از آن در ساختن اشیاء، تزئینی وزیور آلات گرانبها از مهارت خارق الـعاده ای برخوردار بوده اند وامروزه هر بیننده ای كه آنها در موزه های معروف بین المللی مشاهده مینماید خلاقیت وتوانمندی حیرت برانگیزسازندگان ایرانی این اشیاء راتحسین می كند. مجسمه مشــهور بز بالـدار جام طلای افسـانه زندگی ، جام طلای مارلیك ودهها اثر تاریخی دیگر اصیل ترین اسناد تـاریخ فرهنگی وهنری صنعتگران ایرانی در گذر گاه زمان وكارنامه درخشان پیشینیان ما بشمار میروند.
همـچنین باید اشاره كرد كه در دوره هخــامنشیان برای اولین بار در جهان سكه طلا توسط داریــوش كبیر در ایــران ضرب گردید كه به آن داریــك گفته میشود.در عصر ساسانیان نیز مصرف طـلا در ایــران فراوان بود.براساس نوشته های مورخین سرشناسی نظیر ویل دورانت،گیرشمن ،شاردن ودیگران در ادوار مختلف تاریخی فعـالیتهای تولیدی وب ـازرگانی مصنوعات طلا و جـواهـر و سنگــها ومــواد طــبیعی قیمتی رونق فـراوانی داشته است وطبقه اشراف وثروتمندان جامعـه عموما از وسـایل واشیاء زینتی گرانبهائی كه از طلا وجواهرات ساخته شده بود استفاده میكردند. ازشكوه وعظمت دست ساخته های هنری ایـرانیان در روزگاران هخــامنشی وساسانی هرچه گفته شود كم است .پادشاهان این سلسله نظـیر هرمز اول ،خسرو دوم چنان بـه ساخت زیور آلات اشرافی وبویژه تاج وتخت پادشاهی توجه داشتند كه حیرت مـورخین را برانگیختـه است. تئوفیلاكتوس مورخ بیزانسی وثعالبی مورخ عرب در وصف تاج وتخت پادشاهان مذكور مـطالبی نگاشته اند واعتراف كرده اند كه طلا وجواهر سازان ایــرانی در عصر خود همواره شـهره آفــاق بـوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *