آینده قیمت طلا در هفته پایانی ماه رمضان چه می شود ؟ صعودی یا نزولی ؟

بعد از پایان قرنطینه قیمت طلا شکل صعودی به خود گرفت و دچار نوسان کمی شد .انتظار کارشناسان و سرمایه گذاران این است که روند صعودی ادامه پیدا کند.

ادامه مطالعه