طلای نو یا دست دوم کدام یک مناسب تر است ؟

تفکر رایجی که در بین مردم حاکم است این است که خرید طلای دست دوم به خاطر اینکه اجرت طلا در آن محاسبه نمی شود صرفه اقتصادی بیشتری داشته و در عین حال تفاوتی با خرید طلای نو ندارد، شما چطور فکر می کنید ؟ تا حالا با این مسئله مواجه شدید ؟

ادامه مطالعه