چطور ست دستبند طلا اسم و ساعت مناسب پیدا کنم ؟

ست کردن دستبند با ساعت کاری جدیدی است که امروزه در استفاده از اکسسوری ها باب شده است .اما نکته مهم درست ست کردن این دو با هم است . اگر به شکل صحیح با هم ترکیب نشوند جلوه ساعت و دستنبد هر دو از بین می رودو باعث زیر سوال رفتن شخصیت شما می شود . ما در این مقاله برای حل این مشکل راه کارهایی ارئه خواهیم داد. در ادامه با ما باشید .

ادامه مطالعه