آیا از خواص طلا بر سلامتی خبر دارید ؟

برای همه ما اتفاق افتاده که گاهی بر اثر ترس یا استرس زیاد حالتی برای پیش می آید که دیگران برای درمان و بهبود حال ما قطعه ای از طلا ، انگشتر یا دستبندی را درون آب انداخته و با آب درصدد درمان ما هستند . البته همه تاثیر آن را حس کرده اند . بعد از گذشت زمان و با پیشرفت تکنولوژی ، دانشمندان با انجام دادن آزمایش های متعدد توانستند این مورد را با مدارک مستدل به اثبات برسانند .ما قصد داریم در این مقاله در مورد خواص طلا بر سلامتی خانم را صحبت می کنیم . با ما باشید .

ادامه مطالعه