دوست گرامی دیوار مهرزاد هیچ سودی از معاملات نمی‌برد و مسئولیتی نیز در قبالشان ندارد.

تصویر محصول
فروشنده:

:حسین بنایی

عنوان محصول:

گوشواره طلا 18 عیار اصل

وزن محصول:

1 گرم

قیمت محصول (تومان):

3 میلیون تومان

تلفن :

02166303496

آدرس :

شهرک ولیعصر

توضیحات :

تعویض با طلای نو نیز مقدور است

دوست گرامی دیوار مهرزاد هیچ سودی از معاملات نمی‌برد و مسئولیتی نیز در قبالشان ندارد.

تصویر محصول
فروشنده:

:علی رضا کریمی

عنوان محصول:

دستبند طلا 18 عیار

وزن محصول:

2 گرم

قیمت محصول (تومان):

1 میلیون تومان

تلفن :

02166303496

آدرس :

شهرک ولیعصر

توضیحات :

فروش به دلیل نیاز فوری

دوست گرامی دیوار مهرزاد هیچ سودی از معاملات نمی‌برد و مسئولیتی نیز در قبالشان ندارد.

تصویر محصول
فروشنده:

:عباس کریمی قهرودی

عنوان محصول:

گردنبند طلا 18 عیار

وزن محصول:

2 گرم

قیمت محصول (تومان):

2 میلیون تومان

تلفن :

02166303496

آدرس :

شهرک ولیعصر

توضیحات :

فوری فروشی

دوست گرامی دیوار مهرزاد هیچ سودی از معاملات نمی‌برد و مسئولیتی نیز در قبالشان ندارد.

تصویر محصول
فروشنده:

: لیلا حاتمی

عنوان محصول:

نیم ست طلا 18 عیار

وزن محصول:

1 گرم

قیمت محصول (تومان):

3 میلیون تومان

تلفن :

(021) 663-0349

آدرس :

شهرک ولیعصر

توضیحات :

تخفیف هنگام خرید

دوست گرامی دیوار مهرزاد هیچ سودی از معاملات نمی‌برد و مسئولیتی نیز در قبالشان ندارد.

تصویر محصول
فروشنده:

: ریحانه کریمی

عنوان محصول:

انگشتر طلا 18 عیار

وزن محصول:

1 گرم

قیمت محصول (تومان):

1 میلیون تومان

تلفن :

(021) 663-0349

آدرس :

شهرک ولیعصر

توضیحات :

تعویض با طلای نو نیز مقدور است